กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day)


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2566 ณ บริษัท สมาร์ฟาร์มวิลเลจ (สวน2มี) หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ ได้แจกเอกสารเผยแพร่ ด้านประมง ให้ความรู้และตอบปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลา ให้เกษตรกรทราบสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2566 ณ บริษัท สมาร์ฟาร์มวิลเลจ (สวน2มี) หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ ได้แจกเอกสารเผยแพร่ ด้านประมง ให้ความรู้และตอบปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลา ให้เกษตรกรทราบ