พิธีเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” โดยในพิธีเปิดมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เพื่อส่งเสริมการไถกลบงดเผาฝางและตอซังพืช ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่