ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนฟื้นฟูบำรุงรักษ์พันธุ์ปลาพลวงลำน้ำแตง) “ปลาพลวงคืนถิ่น”


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนฟื้นฟูบำรุงรักษ์พันธุ์ปลาพลวงลำน้ำแตง) “ปลาพลวงคืนถิ่น” 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่, นายประสาน พรโสภิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง  และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง,            นายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง  นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนฟื้นฟูบำรุงรักษ์พันธุ์ปลาพลวงลำน้ำแตง) “ปลาพลวงคืนถิ่น” โดยมีนายดัสกร ศรีดวงแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง และสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอนุรักษ์ลำน้ำแตง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยปลาพลวงคืนถิ่นลงลำน้ำแม่แตง ณ บริเวณจุดอนุรักษ์ปลาบ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง           
จังหวัดเชียงใหม่