ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565


[2023-02-01] ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัค.. [2023-02-01] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries.Co-Ordinator.: FC).. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับ.. [2023-01-31] พิธีเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”.. [2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. อ่านทั้งหมด 

ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน บ3 ราย ประกอบด้วย นายประเสริฐ คำปันนา นางรัตนา พิศสุข และนายสมบัติ แก้วอุต เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่