ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำเกษตรกรเลี้ยงปลาแบบพานิชย์


[2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. [2022-12-20] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวั.. [2022-12-19] เข้าตรวจประเมินบ่อเลี้ยงปลา เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-12-19] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-12-19] ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำเกษตรกรเลี้ยงปลาแบบพานิชย์ 


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำเกษตรกร ที่เลี้ยงปลาแบบพานิชย์ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วยปลานิล 1 ราย และปลาดุกบิ๊กอุย 5 ราย เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่