ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง


[2023-02-01] ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัค.. [2023-02-01] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries.Co-Ordinator.: FC).. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับ.. [2023-01-31] พิธีเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”.. [2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง 


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง และคณะ ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2565 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ร่วมคณะ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง และคณะ ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2565 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ร่วมคณะ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่