ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


[2022-11-25] ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้ร.. [2022-11-25] ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-.. [2022-11-25] ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย.. [2022-11-25] ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษ.. [2022-11-23] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผล.. [2022-11-23] เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจ.. [2022-11-23] ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำเกษต.. [2022-11-23] ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมเกษตรผู้เพาะเลี้ยงผำ และตรวจติดตามส่งเสริมฟาร์ม.. [2022-11-21] ร่วมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างค.. [2022-11-18] เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บ.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ของฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ในสถานการณ์ฝนตกหนัก พบว่ามีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย