ติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา


[2022-12-07] ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพรร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้แล.. [2022-12-07] เยี่ยมชมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน.. [2022-12-07] ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่ว.. [2022-12-07] ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโย.. [2022-12-07] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สุ่มเก็บตัวอย่า.. [2022-11-25] ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้ร.. [2022-11-25] ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-.. [2022-11-25] ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย.. [2022-11-25] ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษ.. [2022-11-23] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผล.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา 


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหนาท ภู่ไพบูลย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายศุภนิมิต เชียงแรง นักวิชาการประมง และนายศุภวิชญ์ เนื่องจากฉิม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่