ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราขกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปลา พ.ศ.2562 ในการซื้อ - ขายสิ้นค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์


[2022-12-07] ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพรร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้แล.. [2022-12-07] เยี่ยมชมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน.. [2022-12-07] ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่ว.. [2022-12-07] ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโย.. [2022-12-07] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สุ่มเก็บตัวอย่า.. [2022-11-25] ดำเนินการมอบเสื้อ หมวกและบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้ร.. [2022-11-25] ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-.. [2022-11-25] ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย.. [2022-11-25] ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษ.. [2022-11-23] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผล.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราขกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปลา พ.ศ.2562 ในการซื้อ - ขายสิ้นค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์