การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษตรวิชญา


[2022-10-06] ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหว.. [2022-09-16] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตร.. [2022-08-25] ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราขกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และ.. [2022-08-15] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ.. [2022-08-05] ติดตามตรวจสอบการดำเนินการศึกษาวิจัยปลาม้าลายมีชีวิต.. [2022-08-04] ดำเนินการจับจระเข้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.. [2022-08-04] การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษ.. [2022-07-26] ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.. [2022-07-25] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ.. อ่านทั้งหมด 

การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษตรวิชญา  


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษตรวิชญา ณ อาคารสำนักงานโครงการฯ หมู่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอแม่แตง ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2565 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 40 ราย