ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND


[2022-10-06] ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหว.. [2022-09-16] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตร.. [2022-08-25] ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราขกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และ.. [2022-08-15] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ.. [2022-08-05] ติดตามตรวจสอบการดำเนินการศึกษาวิจัยปลาม้าลายมีชีวิต.. [2022-08-04] ดำเนินการจับจระเข้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.. [2022-08-04] การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษ.. [2022-07-26] ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.. [2022-07-25] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND 


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
         มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมเกษตรไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ NEXT NORMAL” โดย กรมประมง มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย แสดงผลงานการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาหมอกควันและสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรม ฟางข้าวแลกปลา และมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จัดหาเกษตรกรเพื่อออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงจำนวน 4 บูธ ในรูปแบบ Fisherman Market ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมสินค้าประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าว