ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย


[2022-08-15] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ.. [2022-08-05] ติดตามตรวจสอบการดำเนินการศึกษาวิจัยปลาม้าลายมีชีวิต.. [2022-08-04] ดำเนินการจับจระเข้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.. [2022-08-04] การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษ.. [2022-07-26] ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.. [2022-07-25] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ.. [2022-07-04] เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อ.. [2022-07-04] ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. อ่านทั้งหมด 

ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย 


15 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวอรรัมภา ราชมา ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ นาย พิชิต ยาละ ผู้จัดการโครงการร้อยใจรักษ์ นายธนวัตน์ ปันอิน เจ้าหน้าที่ประมงโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย โดยมีพันธุ์ปลา 2 ชนิดได้แก่

1.)พันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 9,000 ตัว

2.) พันธุ์ปลานิล จำนวน 11,400 ตัว

ทั้งนี้ ได้สำรองพันธุ์ปลาไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจอีกจำนวน 20,000 ตัว โดยจะส่งมอบครั้งต่อไปใน เดือน กรกฎาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและพ่อแม่พันธ์ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลายี่สกจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่,ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์