ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม


[2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออ.. [2022-06-23] ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโค.. [2022-06-23] ร่วมจัดงานวันถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศู.. [2022-06-23] ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป.. [2022-06-22] มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบป.. [2022-06-22] ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอย.. [2022-06-22] ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหม.. [2022-06-22] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "กา.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมงอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ นายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)  , รองนายกเทศบาลตำบลสันติสุข และคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 10 พฤษภาคม 2565