ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop”


[2022-05-18] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง.. [2022-05-18] ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแ.. [2022-05-18] ปล่อยพันธุ์?กุ้งก้ามกราม ร่วมกับคณะกรรมการ?โครงการธนาคาร?ฯ อ่าง?เก็บ?น.. [2022-05-18] เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศัก.. [2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” 


เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565
นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop”
 “เครื่องหมายปลาตะเพียน” สีทอง สีเงิน สีทองแดง 
การันตีมาตรฐานสินค้าประมงของเกษตรกรที่จำหน่ายอยู่ในช่องทางการซื้อ-ขายผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” ให้แก่ผู้ขายสินค้าด้านการประมงและผู้เข้าร่วมงาน ในงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2565โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565
นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop”
 “เครื่องหมายปลาตะเพียน” สีทอง สีเงิน สีทองแดง 
การันตีมาตรฐานสินค้าประมงของเกษตรกรที่จำหน่ายอยู่ในช่องทางการซื้อ-ขายผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” ให้แก่ผู้ขายสินค้าด้านการประมงและผู้เข้าร่วมงาน ในงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2565โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว