ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


[2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day).. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. [2022-05-12] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-12] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ.. [2022-05-12] กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู.. [2022-05-12] ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร สะเมิงใต้ ไร่นภ-ภูผา หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประชาสัมพันธ์การสมัคร fisheries shop แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน