ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ลงพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


[2022-05-26] ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมง.. [2022-05-18] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง.. [2022-05-18] ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแ.. [2022-05-18] ปล่อยพันธุ์?กุ้งก้ามกราม ร่วมกับคณะกรรมการ?โครงการธนาคาร?ฯ อ่าง?เก็บ?น.. [2022-05-18] เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศัก.. [2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. อ่านทั้งหมด 

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ลงพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ บัวเพชร ประมงอำเภอดอยเต่า และนายสมพร คำสุวรรณโณ ประมงอำเภอจอมทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์(Rainbow trout)และปลาสเตอร์เจียน(Sturgeon) ณ หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ และมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่