ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


[2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. [2022-05-12] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-12] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ.. [2022-05-12] กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่แตง ณ บ้านห้วยพระเจ้า ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และให้คำแนะนำการเตรียมรับสถานการณ์ในการเลี้ยงปลาหน้าหนาว