เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2564


[2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. [2022-05-12] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-12] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ.. [2022-05-12] กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2564 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมง อำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนายเอกชัย ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) หมู่บ้านสว่างอารมณ์  ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่