ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ศพก.เครือข่าย ด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

[2022-01-21] ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพ.. [2022-01-18] ร่วมพิธีเปิดงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่.. [2022-01-18] ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ.. [2022-01-18] ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ.. [2022-01-14] ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ.. [2022-01-13] ประชาสัมพันธ์ Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค.. [2022-01-13] ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ.. [2022-01-12] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ลงพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จั.. [2021-12-20] ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.. [2021-12-15] เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการขับเคลื่อนการเกษต.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ศพก.เครือข่าย ด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-12-15 |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตามประเมินศูนย์เรียนรู้ฯ ของนายสมจิตร อัตรา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หอพระ กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน/การเลี้ยงกบ และนางมาลี โกฏแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง การเพาะ/เลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลา     น้ำจืดในบ่อดิน