กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564

ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในม.. [2021-10-26 ] การตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลา.. [2021-10-26 ] การตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลา.. [2021-10-26 ] แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอ.. [2021-10-06 ] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม.. [2021-10-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันปร.. [2021-10-01 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-09-10 ] การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห.. [2021-09-09 ] กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564.. [2021-09-09 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท.. [2021-09-03 ]
อ่านทั้งหมด 

กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-03  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

กรมประมง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการขอรับใบอนุญาต ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง     พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศดังกล่าว ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามประกาศ กรมประมง เรื่องการขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้       ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บางชนิด ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่   16 สิงหาคม-14 กันยายน 2564 (ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ)