ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำหลังปล่อย พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ำ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-09-10 ] การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห.. [2021-09-09 ] กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564.. [2021-09-09 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท.. [2021-09-03 ] ประกาศการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะแล.. [2021-08-20 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม.. [2021-08-12 ] ประกาศการเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงา.. [2021-08-05 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำ.. [2021-07-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ.. [2021-07-15 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาน.. [2021-07-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำหลังปล่อย พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาโครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-12  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายสุชาติ คลองดี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับประมงอำเภอดอยหล่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) และคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลังปล่อย โดยสุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาว พร้อมนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 10,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำ     ห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019