เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำ.. [2021-07-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ.. [2021-07-15 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาน.. [2021-07-12 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2563.. [2021-06-29 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2559.. [2021-06-29 ] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2021-06-24 ] ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำหลังปล่อย .. [2021-06-23 ] อย่าใช้ กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. [2021-06-23 ] ขอเชิญส่งสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี .. [2021-06-17 ] ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานการเลี้ยงไข่น้ำ .. [2021-06-17 ]
อ่านทั้งหมด 

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน  

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น อุณหภูมิน้ำ ออกซิเจน ความเป็นกรดเบส ความขุ่น เป็นต้น ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในบ่อและในกระชังปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ยอมรับการเกิดโรคได้ง่าย หรือตายอย่างฉับพลันได้ โรคมักเกิดในช่วงฤดูฝนมีหลายชนิด หากมีปัญหาเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตกรสามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หากต้องการส่งสัตว์น้ำตรวจวินิจฉัยโรคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กทม. โทร.0-2561-5412 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา โทร 0-7433-5244-5