การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำ.. [2021-07-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ.. [2021-07-15 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาน.. [2021-07-12 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2563.. [2021-06-29 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2559.. [2021-06-29 ] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2021-06-24 ] ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำหลังปล่อย .. [2021-06-23 ] อย่าใช้ กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. [2021-06-23 ] ขอเชิญส่งสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี .. [2021-06-17 ] ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานการเลี้ยงไข่น้ำ .. [2021-06-17 ]
อ่านทั้งหมด 

การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

เอกสารหรือหลักฐานsmiley

1.กรณีบุคคลธรรมดา

 -บัตรประจำตัวประชาชน

2.กรณีนิติบุคคล

 -หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ

 -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

3.กรณีมอบอำนาจ

 -แนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

 -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แสดงหลักฐานการได้มาของจระเข้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตนำเข้าหนังสือกำกับการซื้อขาย