แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำ.. [2021-07-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ.. [2021-07-15 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาน.. [2021-07-12 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2563.. [2021-06-29 ] เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2559.. [2021-06-29 ] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2021-06-24 ] ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำหลังปล่อย .. [2021-06-23 ] อย่าใช้ กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. [2021-06-23 ] ขอเชิญส่งสัตว์น้ำ เข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี .. [2021-06-17 ] ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานการเลี้ยงไข่น้ำ .. [2021-06-17 ]
อ่านทั้งหมด 

แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ
สลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง อันเนื่องมาจากเครื่องมือชนิดนี้เมื่อนำมาทำการประมงในแหล่งน้ำหรือทะเลจะจับสัตว์น้ำ
ได้หลายชนิด และเครื่องมือชนิดนี้ไม่ได้ห้ามใช้จับสัตว์น้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงสามารถหาซื้อเครื่องมือในตลาดทั่วไปได้
เพื่อป้องกันการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำส่งผลกระทบ
ต่อความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ

                        สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่
ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

          1. กรณีการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เนื่องจากลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือทำการประมงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ทำการประมงได้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง แต่ต้องเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ติดต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ และหากมีการครอบครองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าผู้ครอบครองมีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองเพื่อใช้ทำการประมง

                    - ครอบครองไว้ในเรือหรือยานพาหนะทางน้ำอื่นใดที่จอดหรือพักอยู่บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือท่าเทียบเรือที่จะออกสู่แหล่งน้ำได้

                   - ครอบครองไว้ในสถานที่ แพที่พักอาศัย หรือสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น

                   - ครอบครองไว้ในสถานที่อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ครอบครองมีเจตนาหรือมุ่งประสงค์ที่จะใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

          2. กรณีขณะพบการกระทำความผิดมีบุคคลที่อยู่ในเรือหรือยานพาหนะชนิดอื่นใด ถึงแม้จะเป็นคนประจำเรือ
ต้องถือว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมในการกระทำความผิด

          3. กรณีการเป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำผิดฐานใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมง หรือมีการครอบครองเพื่อใช้หากพบหลักฐานหรือมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้หรือผู้ครอบครองเครื่องมือรับเครื่องมือมาจากที่ใด หรือใครเกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ให้ หรือมอบ ให้ผู้ใช้มาใช้ในการกระทำผิดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนในการสนับสนุน หรือได้รับผลตอบแทนจากการนั้น

          4. หากร้านค้าหรือผู้ประกอบการได้จำหน่ายเครื่องมือให้กับบุคคลใดไปใช้ในการกระทำความผิด ผู้จำหน่าย
อาจเข้าข่ายลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย

          5. มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67(2) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือ
จำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า