[2022-02-17] ระบบตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. [2020-07-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2563.. [2020-03-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2563.. [2020-02-14] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. [2020-02-12] ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึกปลาสวาย.. [2018-10-31] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2018-05-13] สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำ.. [2018-04-06] การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจก.. [2018-03-04] แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561.. [2018-01-22] อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง