ประกาศจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านทั้งหมด 

ประกาศจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2018-03-04  |  อ่าน: 737 ครั้ง

 

ใบเสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่  2

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม