การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ

อ่านทั้งหมด 

การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 

 เผยเเพร่: 2018-03-04  |  อ่าน: 1,069 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชนวีร์ ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายสมเกียรติ พันธุระ ประมงอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม ณ บ้านหาดสั่ง หมู่ 6 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี