การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ


[2022-02-17] ระบบตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. [2020-07-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2563.. [2020-03-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2563.. [2020-02-14] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. [2020-02-12] ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึกปลาสวาย.. [2018-10-31] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพน.. [2018-05-13] สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำ.. [2018-04-06] การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจก.. [2018-03-04] แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561.. [2018-01-22] อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 


วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชนวีร์ ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายสมเกียรติ พันธุระ ประมงอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม ณ บ้านหาดสั่ง หมู่ 6 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี