ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 


สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ออกตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต เพื่อตรวจสอบดูใบอนุญาตและวันหมดอายุของใบอนุญาต เพื่อเตือนให้ร้านค้าเำเนินการต่ออายุใบอนุญาตร่วมทั้งตรวจสอบชนิดของอาหารที่จำหน่าย วันหมดอายุของอาหารสัตว์ ป้ายแสดงจุดจำหน่ายสินค้า ภาชนะบรรจุและการวางสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด