โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดความยากจน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดความยากจน 


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงอำเภอหนองบัวแดง  มอบพันธ์ปลาดุกจำนวน 500 ตัว และอาหารปลาดุกสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำจำนวน 1 กระสอบ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดความยากจน ให้กับนางสุพรรณ์  บุญคง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยนายเทพรัตน์  ดันตยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในการส่งมอบและปล่อยปลาในครั้งนี้