มอบพันธ์ุปลาบึกและปลานิลแปลงเพศ

มอบพันธ์ุปลาบึกและปลานิลแปลงเพศ 


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิณผกา บุญโสภิณ  ประมงอำเภอเกษตรสมบูรณ์  พร้อมด้วยนางสาวปริฉัตร  เพชรอ้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ  ร่วมกับ P&P ฟาร์มปลา  ได้มอบพันธ์ุปลาบึกและปลานิลแปลงเพศ เพื่อมอบให้อำเภอเกษตรสมบูรณ์ปล่อยลงบ่อเลี้ยงปลาของอำภอ โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นประธานในครั้งนี้