ส่งเสริมการเกษตรดีเด่น

ส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงอำเภอหนองบัวแดง  ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผลการดำนเนินงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2565 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฏร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ