ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 


  วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชัยภูมิ  (ก.ช.ภ.จ.ชัยภูมิ) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ด้านการประมง