#ปล่อยสิบ #เกิดแสน #หวงแหนไว้ให้ลูกหลาน..#วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

#ปล่อยสิบ #เกิดแสน #หวงแหนไว้ให้ลูกหลาน..#วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ 


#ปล่อยสิบ #เกิดแสน #หวงแหนไว้ให้ลูกหลาน..#วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘??????..กรมประมงจังหวัดชัยภูมิร่วมกับชมรมนักตกปลาจังหวัดชัยภูมิร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า ๓๐,๐๐๐ ตัว????????????????..

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมประมงจังหวัดชัยภูมิ จับมือร่วมกับชมรมนักตกปลาชัยภูมิ จัดกิจกรรม ปล่อยปลาคืนชีวิตอุทิศสู่อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร “ปล่อยปลาสิบ เกิดแสน หวงแหนไว้ให้ลูกหลาน” ณ อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ..ประกอบด้วยปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก รวมแล้วกว่า ๓๐,๐๐๐ ตัว และทางชมรมฯ ได้สนับสนุนซื้อพันธุ์ปลาบึกปล่อยเพิ่ม จำนวน ๗๕ ตัว..เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนในบริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประชาชนในบริเวณนี้ต่อไป