ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-03  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 800,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากรนครพนมไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง