ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564


[2021-11-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-10-12] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564.. [2021-10-08] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564.. [2021-10-05] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-09-30] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564.. [2021-09-14] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564.. [2021-09-13] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564.. [2021-09-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564.. [2021-09-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 2 คัน สำแดงเป็น ลูกปลาดุกแอฟริกา มีชีวิต จำนวน 100,000 ตัว และปลาสวาย ทั้งตัว แช่เย็น จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทาง ด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง