ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564.. [2021-10-08 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-05 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564.. [2021-09-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564.. [2021-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564.. [2021-09-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-13  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 2 คัน สำแดงเป็น ลูกปลาดุกแอฟริกา มีชีวิต จำนวน 100,000 ตัว และปลาสวาย ทั้งตัว แช่เย็น จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทาง ด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง