บทความด่านตรวจประมงนครพนม

วันที่ 9 เมษายน 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสำแดงเป็น ปลานวลจันทร์น้ำจืด และปลาสวาย ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 8,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 9 เมษายน 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (ยี่ห้อเป๊ปโปร) จำนวน 800 กระสอบ โดยส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 2 เมษายน 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสำแดงเป็น ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลายี่สกเทศ และปลาสวาย ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 9,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ด่านตรวจประมงนครพนม ได้เข้าร่วมต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากร (นายพชร อนันตศิลป์) และคณะในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม วันที่ 25 มีนาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้เข้าร่วมต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากร (นายพชร อนันตศิลป์) และคณะในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ด่านตรวจประมงนครพนม ได้เข้าร่วมต้อนรับพล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วยผบ.ตร.(มค.2) และคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (ยี่ห้อเป๊ปโปร) จำนวน 800 กระสอบ โดยส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน (Kick Off) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี ณ หนองพัง บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสำแดงเป็น ปลานวลจันทร์น้ำจืดและปลาสวาย ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 7,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำนำผ่าน สำแดงเป็น ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ปลากระป๋อง) จำนวน 1,000 กล่อง โดยนำผ่านทางด่านศุลกากรนครพนมไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลาดุกด้าน มีชีวิต จำนวน 90,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากร บึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสำแดงเป็น ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย          ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 9,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (ยี่ห้อฟิชเมท) จำนวน 470 กระสอบ โดยส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 800,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากรนครพนมไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสำแดงเป็น ปลาสวาย ปลานวลจันทร์น้ำจืด ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 8,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยัง สปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 800,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากรนครพนมไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ       (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 20,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากร บึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (ยี่ห้อฟิชเฟิร์ส) จำนวน 620 กระสอบ โดยส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 100,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากร บึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกสำแดงเป็น ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยส่งออกทางด่านศุลกากรบึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (ยี่ห้อฟิชเมท) จำนวน 240 กระสอบ โดยส่งออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลาดุกแอฟริกา มีชีวิต จำนวน 200,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากร บึงกาฬไปยังสปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,726)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,494) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,106) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,096) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,012) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (989) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (945) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (908) ประวัติหน่วยงาน.. (879) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (850) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (843) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (828) ทำเนียบผู้บริหาร.. (827) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (815) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (811) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (797) CIUU.. (796) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (792) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (792) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (774)