รายงานสรุปผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของด่านตรวจประมงนครพนม

อ่านทั้งหมด 

รายงานสรุปผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของด่านตรวจประมงนครพนม 

 เผยเเพร่: 2021-03-03  |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่