ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 704 ครั้ง

 

วันที่1 กันยายน 2560

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ตรวจรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 23,505.000 กิโลกรัม มูลค่า 117,525.000 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต