ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-27 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-21 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-21 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-17 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-04 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563.. [2020-01-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563.. [2020-01-23 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563.. [2020-01-16 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563.. [2020-01-15 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563.. [2020-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 

 เผยเเพร่: 2020-01-15  |  อ่าน: 20 ครั้ง

 

วันที่ 9 มกราคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย ออกตรวจสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตตามใบอนุญาต พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกและผู้ประกอบการทราบ ณ จุดผ่อนปรนธาตุพนม จังหวัดนครพนม