ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

 เผยเเพร่: 2020-01-02  |  อ่าน: 30 ครั้ง

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย ออกตรวจสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตตามใบอนุญาต พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกและผู้ประกอบการทราบ ณ จุดผ่อนปรนธาตุพนม จังหวัดนครพนม