ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563.. [2020-10-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563.. [2020-10-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563.. [2020-09-23 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563.. [2020-09-16 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563.. [2020-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563.. [2020-09-11 ] องค์ความรู้ "เส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ของด่า.. [2020-09-03 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563.. [2020-09-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563.. [2020-08-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม หารือการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านจุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่อนปรนทางการค้าและช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม