ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-10 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม หารือการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านจุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่อนปรนทางการค้าและช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม