ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-10 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม  ได้ร่วมทำความสะอาด  big cleaning day ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดนครพนม เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดริมฝั่งโขงให้สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังวินัย การมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านเมืองให้เป็น สิ่งแวดล้อมที่สวยงามณ บริเวณถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม