ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

ปริมาณการส่งออก สัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนมปริมาณการส่งออก สัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม