ประชาสัมพันธ์ผุ้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PSM, FSW และ PSE ของกรมประมงปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ผุ้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PSM, FSW และ PSE ของกรมประมงปีงบประมาณ 2562 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ผุ้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PSM, FSW และ PSE ของกรมประมงปีงบประมาณ 2562

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFlFTOtJ0QNnn0-EmW3UtjlNPoXCP_VBasRuEl-JKg3Tbcmw/viewform