ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563.. [2020-10-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563.. [2020-10-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563.. [2020-09-23 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563.. [2020-09-16 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563.. [2020-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563.. [2020-09-11 ] องค์ความรู้ "เส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ของด่า.. [2020-09-03 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563.. [2020-09-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563.. [2020-08-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 217 ครั้ง

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่7/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องสำคัญที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและข้อราชการสำคัญของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม