ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-10 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 155 ครั้ง

 

วันที่ 27  มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม  ได้เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารือประสานข้อมูลแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม