ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563.. [2020-09-16 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563.. [2020-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563.. [2020-09-11 ] องค์ความรู้ "เส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ของด่า.. [2020-09-03 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563.. [2020-09-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563.. [2020-08-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563.. [2020-08-05 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563.. [2020-08-05 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563.. [2020-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2561 

 เผยเเพร่: 2020-08-05  |  อ่าน: 168 ครั้ง

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมบูรณาการ   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย (เข้า-ออก ระหว่างประเทศ) ตรวจสัมภาระผู้โดยสารเรือข้ามฟาก พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกทราบ   ณ บริเวณจุดผ่านแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนมวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมบูรณาการ    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย (เข้า-ออก ระหว่างประเทศ) ตรวจสัมภาระผู้โดยสารเรือข้ามฟาก พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกทราบ   ณ บริเวณจุดผ่านแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม