ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 159 ครั้ง

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ขอคำแนะนำจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้งานผ่านระบบ  Fisheries Single window (FSW) ณ สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม