กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW และ PSM เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW และ PSM เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 239 ครั้ง

 

#ปิดระบบ
กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW และ PSM เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
**ในวันศุกร์ที่่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. **#ปิดระบบ
กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW และ PSM เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
**ในวันศุกร์ที่่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. **