ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 277 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.40 น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้า ที่ได้แจ้งส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (สอ1) เป็นอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดลอยน้ำ ไปยัง 
สปป.ลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 3) ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง จึงได้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออก(สอ2) และอนุญาตดำเนินการส่งออกต่อไป